Ewangelia, czyli… (cz. 2)

Prawie od dwóch tysięcy lat chrześcijanie głoszą na świecie ewangelię, czyli dobrą nowinę o tym, że:„Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;został pogrzebany;zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem”.Dlaczego jest ona dobra, pisałem w pierwszej części tego artykułu (tutaj). Paweł nazywał tę nowinę: „ewangelia łaski Bożej” (Dz 20:24), „ewangelia Boga” (Rz 1:1), „ewangelia jego Syna” (Rz 1:9), „ewangelia Chrystusa” (Rz 1:16), „ewangelia waszego zbawienia (Ef 1:13), „ewangelia pokoju” (Ef 6:15) oraz „moja ewangelia” (Rz 2:16).Polskie słowo ewangelia…
Czytaj całość

Ewangelia, czyli… (cz. 1)

Gdyby ktoś Cię zapytał czy słyszałeś kiedykolwiek słowo „ewangelia”, zapewne odpowiedziałbyś, że tak. A gdyby zapytał Cię co to jest ewangelia, co byś odpowiedział?— „wczesnochrześcijański utwór opisujący życie i działalność Jezusa Chrystusa” lub— „nauka Jezusa Chrystusa”, a może— „część mszy świętej, w czasie której odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii”, ewentualnie— „fragment jednej z czterech Ewangelii odczytywany zwykle podczas mszy świętej”, czy też— „każda z czterech ksiąg biblijnych — świętego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana —…
Czytaj całość