Post, czyli… (cz. 3)

Z tekstu Starego Testamentu dowiadujemy się, że ludzie pościli nie tylko wtedy, gdy uświadamiali sobie swoją grzeszność, i nie tylko wtedy, gdy dotykało ich jakieś wielkie nieszczęście. Jak już wspomnieliśmy w poprzedniej części artykułu, post często był wyrazem smutku i żałoby po śmierci kogoś bliskiego czy też śmierci króla. Pierwszy raz o poście związanym z uroczystościami pogrzebowymi czytamy w Pierwszej Księdze Samuela — po śmierci króla Saula i jego synów miał miejsce siedmiodniowy post:(1 Sm 31:12–13) 12 Powstali…
Czytaj całość

Ewangelia, czyli… (cz. 4)

„Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; został pogrzebany; zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” — to jest ewangelia łaski Bożej, to jest dobra nowina, którą głoszą chrześcijanie po całym świecie od prawie dwóch tysięcy lat. Ale tak, jak większość ludzi w nią nie uwierzyło przez te dwa tysiąclecia, tak też większość nie wierzy w nią i dziś. Dlaczego tak się dzieje? Bo wielu uważa taką ewangelię za głupoty albo coś oburzającego. Paweł w Pierwszym Liście…
Czytaj całość

Ewangelia, czyli… (cz. 3)

W liście do Galacjan Paweł napisał, że Pismo wcześniej ogłosiło Abrahamowi ewangelię. Czyżby patriarsze Abrahamowi zostało objawione, że Mesjasz umrze za grzechy ludzi, że zostanie pogrzebany i zmartwychwstanie trzeciego dnia? A może chodziło o jakąś inną dobrą nowinę? (o znaczeniu słowa „ewangelia” czytaj tutaj).Otóż Paweł wyjaśnia, że nowina ta brzmiała „W tobie będą błogosławione wszystkie narody”:(Ga 3:8) A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło ewangelię [gr. proeuangelisato] Abrahamowi: W tobie będą…
Czytaj całość

Ewangelia, czyli… (cz. 2)

Prawie od dwóch tysięcy lat chrześcijanie głoszą na świecie ewangelię, czyli dobrą nowinę o tym, że:„Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;został pogrzebany;zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem”.Dlaczego jest ona dobra, pisałem w pierwszej części tego artykułu (tutaj). Paweł nazywał tę nowinę: „ewangelia łaski Bożej” (Dz 20:24), „ewangelia Boga” (Rz 1:1), „ewangelia jego Syna” (Rz 1:9), „ewangelia Chrystusa” (Rz 1:16), „ewangelia waszego zbawienia (Ef 1:13), „ewangelia pokoju” (Ef 6:15) oraz „moja ewangelia” (Rz 2:16).Polskie słowo ewangelia…
Czytaj całość

Ewangelia, czyli… (cz. 1)

Gdyby ktoś Cię zapytał czy słyszałeś kiedykolwiek słowo „ewangelia”, zapewne odpowiedziałbyś, że tak. A gdyby zapytał Cię co to jest ewangelia, co byś odpowiedział?— „wczesnochrześcijański utwór opisujący życie i działalność Jezusa Chrystusa” lub— „nauka Jezusa Chrystusa”, a może— „część mszy świętej, w czasie której odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii”, ewentualnie— „fragment jednej z czterech Ewangelii odczytywany zwykle podczas mszy świętej”, czy też— „każda z czterech ksiąg biblijnych — świętego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana —…
Czytaj całość