Witamy na stronie poświęconej Biblii

 

Publikowane tutaj artykuły omawiają szereg zagadnień związanych z biblijnym tekstem: staramy się wyjaśniać podstawowe pojęcia, niezrozumiałe słowa czy trudne fragmenty. Często też pokazujemy sprzeczności między natchnionym Słowem Bożym zapisanym na kartach Biblii, a rozmaitymi tradycjami religijnymi.

Opieramy się przede wszystkim na przekładzie Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (1632/2017) oraz King James Bible (1611/1769); sięgamy również do tekstu greckiego (Textus Receptus) i hebrajskiego (Tekst Masorecki), a czasem także do różnych innych przekładów — pokazujemy przy okazji różnice w tłumaczeniach wydań tekstu Biblijnego. Opracowując tematy korzystamy z kilkudziesięciu komentarzy i leksykonów, pamiętając że tekst Biblii ma zawsze pierwszeństwo. Nie wahamy się pisać otwarcie, gdy potrzebna jest krytyka bądź obnażenie błędnych interpretacji tekstu biblijnego.

Jednak cel powstania tej strony nie jest czysto informacyjny czy naukowy. W publikowanych tekstach zachęcamy do samodzielnego czytania i studiowania Biblii oraz — co najistotniejsze — do uwierzenia w słowa Boga, które są w Biblii zapisane:

(Rz 10:8–17) 8 Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy: 9 Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. 10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 11 Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. (…) 13 Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. 14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? (…) 17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie — przez słowo Boże.

Mamy nadzieję, że treści tutaj opublikowane pomogą w lepszym zrozumieniu Biblii. A jeżeli komukolwiek z czytelników pomogły nawrócić się od martwych uczynków do Żywego Boga, Pana Jezusa Chrystusa, niech Jemu podziękuje, a o nas wspomni w swojej modlitwie.

Autorzy

study the Bible